Werkplekonderzoek - Bestaande klachten

Wanneer er beginnende- of ernstigere klachten, gezondheidsproblemen of lichamelijke beperkingen aanwezig zijn, zal onze werkplekadviseur een uitgebreid werkplekonderzoek uitvoeren. Het onderzoek is gericht op de individu.

De werkplekadviseur gaat op zoek naar mogelijke oorzaken van de klachten en hoe de klachten op de werkplek vermindert kunnen worden. Factoren die hierbij aan de orde komen zijn de werkplekinstellingen, omgevingsfactoren, werkhouding, de taken en de stressfactoren van uw werknemer. Dit traject start met een intake gesprek, gevolgd door een uitgebreide werk(plek)observatie. We ronden het werkplekonderzoek af met een rapportage waarin we onze bevindingen toelichten en u aanbevelingen geven.

Bij beginnende klachten kunt u ook kiezen voor een minder uitgebreid werkplekonderzoek. U kunt de verschillen terugvinden in het overzicht.

Meer werkplekadvies

- Werkplekinstructie - Preventief

Bestaande klachten werkplek

Voorkomen is beter dan genezen

Kies voor een preventieve werkplekinstructie inclusief voorlichting ”Goede Werkhouding”, waarbij onze werkplekadviseur de werkplek en werkhouding onder de loep neemt om klachten te voorkomen

Maak een afspraak Of bel direct: 0318 540 840

De werkplekadviseur gaat op zoek naar oorzaken van de klachten en hoe de klachten op de werkplek vermindert kunnen worden.